FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur

Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Eleven har viden om organismers opbygning

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider

Eleven har viden om enkle fagord og begreber

Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Rediger Flyt Fjern