FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

Eleven har viden om enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr

Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven kan formidle egne data mundtligt

Rediger Flyt Fjern