FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

Eleven kan skelne mellem virkelighed og modeller

Eleven har viden om naturtro modeltyper

Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr

Rediger Flyt Fjern