FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

4. klasse

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven kan indsamle og bestemme dyr og planter

Eleven har viden om enkel klassifikation af dyr og planter

Eleven har viden om fagord og begreber

Eleven har viden om naturområder

Eleven har viden om menneskets påvirkning af naturområder gennem tiden

Eleven har viden om dyrs indre og ydre opbygning

Eleven har viden om sammenlignende anatomi

Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser

 

6. klasse

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder, herunder med digitalt måleudstyr

Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet

Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber

Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Rediger Flyt Fjern