FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

Eleven kan indsamle og bestemme sten

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven har viden om hovedgrupper af sten

Eleven har viden om fagord og begreber

Rediger Flyt Fjern