FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

4. KLASSETRIN

Eleven har viden om hovedtræk af Solsystemets opbygning

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser

Eleven kan konstruere enkle modeller

Eleven kan sætte naturfaglig og teknologisk udvikling i historisk perspektiv

Eleven har viden om centrale naturfaglige og teknologiske udviklinger

6. KLASSETRIN

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Eleven har viden om undersøgelsesdesign

Rediger Flyt Fjern