FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

NATUR/TEKNOLOGI

4. KLASSETRIN

Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser

Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser

Eleven kan konstruere enkle modeller

Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer

6. KLASSETRIN

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven kan designe enkle undersøgelser

Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Eleven har viden om undersøgelsesdesign

Rediger Flyt Fjern