FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

BIOLOGI

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Eleven har viden om biodiversitet

Eleven har viden om naturforvaltning

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag

Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof

Rediger Flyt Fjern