FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

GEOGRAFI

Eleven kan praktisk og teoretisk unders√łge karakteristiske landskaber

Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse

Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper

Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfagligt forhold

Rediger Flyt Fjern