FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

FYSIK/KEMI

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

Eleven kan indsamle og vurdere data fra egne og andres undersøgelser i naturfag

Eleven har viden om indsamling og validering af data

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser

Eleven har viden om kræfter og bevægelser

Rediger Flyt Fjern