FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

FYSIK/KEMI

Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet

Eleven har viden om teorier for opbygningen af Solsystemet

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser

Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi

Eleven kan konkludere og generalisere på baggrund af eget og andres praktiske og undersøgende arbejde

Eleven kan undersøge sammenhænge mellem kræfter og bevægelser

Eleven har viden om kræfter og bevægelser

Eleven kan anvende modeller til forklaring af fænomener og problemstillinger i naturfag

Rediger Flyt Fjern