FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

BIOLOGI

Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation

Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder

Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof

Eleven har viden om biodiversitet

Rediger Flyt Fjern