FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

2. klassetrin:

Eleven har viden om natur i det nære

Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder

Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr

Eleven kan fortælle om egne resultater og erfaringer

Eleven har viden om enkle måder til at beskrive resultater

Eleven har viden om enkle fagord og begreber

 

4. klassetrin:

Eleven kan indsamle sten

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven kan formidle egne data mundtligt

 

Rediger Flyt Fjern