MÅLENE ER:

2. KLASSETRIN

Eleven har viden om natur og teknologi i det nære

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur

Eleven har viden om dyr, planter og svampe

Eleven har viden om organismers opbygning

Eleven kan fortælle om ændringer i naturen knyttet til årstider

Eleven har viden om organismers årscyklus

Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning 

Rediger Flyt Fjern