Om forløbet

Målgruppe: 7.-10. Klasse Varighed: 5 timer

Færdigheds- og vidensmål i forløbet (Natur/Teknologi, Geografi)

Efter 4. klasse:

 • kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt
 • kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden
 • kan sortere sten
 • har viden om hovedgrupper af sten og deres dannelse
 • kan undersøge jordens bestanddele
 • har viden om jordens bestanddele

Efter 6. klasse:

 • har viden om karakteristiske naturområder
 • har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
 • kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt

Efter 9. klasse (Geografi):

 • kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
 • har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
 • har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget
 • kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer
 • har viden om dannelsen af danske landskabstyper
 • har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding
 • kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget

Efter 9. klasse (Fysik/Kemi):

 • kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer
 • kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder
Rediger Flyt Fjern