MÅLENE ER

4. klassetrin

Eleven har viden om hovedgrupper af sten

Eleven kan indsamle og bestemme sten

Eleven kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden

Eleven kan sortere og klassificere

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering

Eleven har viden om fagord og begreber

 

6. klassetrin

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder

Eleven har viden om karakteristiske naturområder

Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder

Eleven kan beskrive hovedtræk af landskabsdannelse i Danmark

Eleven har viden om vand, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse

Eleven har viden om naturfaglige fagord og begreber

Rediger Flyt Fjern