MÅLENE ER

Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser

Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning

Eleven har viden om solsystemets opståen og livets begyndelse

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser

Eleven har viden om variable i en undersøgelse

Rediger Flyt Fjern