FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

Eleven kan praktisk og teoretisk unders√łge karakteristiske landskaber
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold

Rediger Flyt Fjern