FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

Eleven kan med modeller beskrive bevægelser i Solsystemet
Eleven har viden om teorier for opbygningen af Solsystemet
Eleven kan beskrive sammenhænge mellem livsbetingelser og Jordens bevægelser
Eleven kan forklare, hvordan ny viden har ført til ændringer i forståelse af Jorden

Derudover kommer vi ind på følgende kompetencemål:
Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser
Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi

Rediger Flyt Fjern