Spring til indhold

Geder søges til naturpleje ved Brorfelde Observatorium

Størstedelen af naturarealerne bliver i dag afgræsset med kreaturer, men små 3 ha. overdrevsskråninger plejes ikke og er under kraftig tilgroning. Det er planen at rydde opvæksten. Ønsket om at få geder på arealerne skyldes, at der vil være en voldsom opvækst af slåen, brombær m.m. i årene efter rydningen.
26.01.2016

Hele området omkring Brorfelde Observatoriet tilhører Holbæk Kommune og blev fredet i 2012 bl.a. med det formål at skabe grundlag for naturpleje og naturgenopretning. I 2015 blev Brorfelde Observatorium til et naturvidenskabeligt oplevelsescenter, hvor foreninger og ansatte arbejder sammen om at ”involvere og skabe interesse for den nære natur, det uendelige rum og for de videnskaber, der søger at forklare, hvordan verden hænger sammen”.

På baggrund af fredningen udarbejdede kommunen Helhedsplan for Landskabs- og naturplejeplan for Brorfelde Observatorium, som forener fredningens krav til pleje m.v. med oplevelsescenterets aktiviteter og målsætninger. Planen blev godkendt af fredningsnævnet i november 2015 og skal i de kommende år realiseres.

Størstedelen af naturarealerne bliver i dag afgræsset med kreaturer, men små 3 ha. overdrevsskråninger plejes ikke og er under kraftig tilgroning (se luftfoto herunder).

Det er planen at rydde opvæksten, således at kun 10% af træerne står tilbage. Herefter vil områderne blive indhegnet med et 5-6 trådet gede-egnet elhegn og forsynet med vandingsanlæg. Tilbageværende træer vil blive beskyttet mod geder med net el.lign.

Ønsket om at få geder på arealerne skyldes, at der vil være en voldsom opvækst af slåen, brombær m.m. i årene efter rydningen. Desuden går der der en sti mellem arealerne, hvor centrets publikum færdes, og gederne vil være underholdende at se på.

Der vil udover geder også gå et antal kreaturer på arealerne. Kommunen har gode erfaringer med denne kombination fra Børrehoved på Orø, hvor Ove Nonbos geder går sammen med dexter-kvæg.

Kommunen søger derfor geder til at gå på de to områder, når disse er blevet ryddet, hvilket de meget gerne skulle blive sidst på vinteren (vi venter p.t. på svar fra en fond, om vi får tilskud til projektet). Vi har besluttet – efter anbefaling fra Ove Nonbo - at der først sættes geder ud i juni 2016, så der kan nå at komme lidt genvækst efter rydningen. Hvor mange sæsoner, der er brug for gederne, vil komme an på, hvor lang tid det tager at få bugt med opvæksten – sandsynligvis min. 2-3 år. Dette afhænger naturligvis af, hvor mange geder, der sættes ud.

Det er ikke tanken, at der skal være noget økonomi i det for gedeholderen. Kommunen sørger for hegn og vanding og vil sikre, at gederne bliver tilset i det daglige. Gartneren på Brorfelde Observatorium vil have det overordnede ansvar for dette. Kreaturernes ejer vil dog også have sin daglige gang i området.

Interesserede kan kontakte naturmedarbejder Bente Meehan, tlf. 72368061.

Mail: beme@holb.dk.Feedback

Sidst opdateret

08.03.2018

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen