Spring til indhold

Landskabs- og plejeplan indsendt til Fredningsnævnet

Brorfelde Observatorium og Holbæk Kommune har de sidste måneder arbejdet med at udvikle en plan for, hvordan de 40 hektar fredede jord på Brorfelde Bakken skal plejes, formidles og inkluderes i det kommende formidlingscenter. Det har været en længere proces, der har inkluderet input fra lokale borgere, kommende brugere, samarbejdspartnere, eksperter og ledelsen af Brorfelde Observatorium. Nu er planen klar og er indsendt til fredningsnævnet
04.07.2014

Landskabsplejeplanen er udarbejdet, så den tilgodeser så mange interesser, som muligt, for at opfylde ønsket om at tilbyde flest mulige brugergrupper en spændende og lærerig oplevelse på Brorfelde Observatorium. Disse blev blandt andet hentet til ved et fællesmødes i marts, hvor mange idéer kom frem. Derudover har projektgruppen fundet landskabsplanen fra 1960'erne frem for at sikre, at den oprindelige hoved-ide med samspillet mellem landskab og bygninger fortsat bevares.

Omdrejningspunktet i landskabs- og naturplejeplanen er at forene fredningens formål med de aktiviteter, der skal foregå i bygningerne på Brorfelde Observatorium med udgangspunkt i stedets særlige historie og autenticitet. Landskabs- og naturplejeplanen udstikker Holbæk Kommunes plan for indretningen af landskabet og forholder sig til fredningens formål og indfrielsen af denne. Naturplejen, stierne, færdslen og de aktiviteter, der skal udfolde sig, vil have fredningens formål som omdrejningspunkt: at sikre og forbedre de landskabelige værdier og understøtte formidling af astronomi, geologi og natur.

Planens hovedoverskrifter

Herunder kan du læse et kort resumé af planens hovedoverskrifter, der også var de emner, der blev drøftet ved forårets fællesmøde:

Parkering

Vi foreslår, at det eksisterende parkeringsområde ved værkstedsbygningen udvides, så parkering afvikles her. Der er ikke foreslået andre parkeringsområder. Området skal være bilfrit, men man kan lave aftaler om tilladt kørsel, for de brugergrupper, der har brug for det.

Stier og færdsel

Som udgangspunkt vil man kunne færdes på hele det fredede areal med undtagelse af DTU Space' område. Alle eksisterende stier bevares, og der etableres et antal nye. Færdslen guides ved stier og skiltning og sikrer, at besøgende føres rundt i hele området og får en alsidig landskabs- og naturoplevelse. Nogle stier vil forløbe gennem de græssede folde, men der er også mulighed for at færdes på stier udenfor foldene. Vi vil gerne sikre både den alsidige landskabsoplevelse samt tage hensyn til dyrene.

Naturpleje

Langt størstedelen af området skal på sigt afgræsses af kreaturer. Der er nogle mindre områder, der ligger udenfor folde, der plejes ved slæt-tagning. Vi foreslår, at der på enkelte tilgroede områder bruges geder som buskryddere inden, der sættes kreaturer på. Vi har også arbejdet med at lave tilstrækkeligt store folde, så dyrene kan trække sig væk fra publikum. Desuden skal foldene være "fleksible", så man kan lukke områder af i højsæsonen for aktiviteter, og her kun have afgræsning i lavsæsonen. Haver og græsplæner omkring bygningerne plejes mere intensivt, så de fremstår mere "park-agtigt" og velplejet, som en modsætning til den omkringliggende "vilde" natur.

Friluftsliv og aktiviteter

Det foreslås, der ved den store sø i områdets nordøstligste hjørne indrettes til friluftsaktiviteter, med fiskeplatform og overnatningsmulighed i form af sheltere. Nord for Væverbakke, "knolden" vil marken bruges til aktiviteter, såsom geologisk legeplads. På marken bag den lille sø ved Observator Gyldenkernes Vej, indrettes der et hjørne til "tingplads" og pic-nic område. Omkring selve søen, vil der være borde-bænke sæt. Desuden er der forslag til at indrette en kikkertplads på toppen af Væverbakke, at gen-etablere den femte kuppel, der var et lille træhus med en 25 cm kikkert, der var hele starten på Brorfelde Observatorium - for blot at nævne nogle af de ideer, vi håber at Fredningsnævnet vil godkende.

Den endelig godkendte plan offentliggøres, når Fredningsnævnet har behandlet sagen.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner