Spring til indhold

En ny landskabs- og naturplejeplan på vej

I kølvandet på fredningen af Brorfelde, skal der udarbejdes en landskabs- og naturplejeplan for området
31.01.2013

Mandag d. 27. januar var repræsentanter fra Holbæk Kommunes plan-, natur-, by- og landskab- og kultur- og fritidsafdeling ude at inspirere de 40 ha natur, som er fredet i forbindelse med Brorfelde Observatorium som led i arbejdet med at udarbejde en landskabs- og naturplejeplan for området.

Landskabs- og naturplejeplanen skal blandt andet indeholde retningslinjer for naturplejen af landskabet, færdsel og stier, formidling og rekreative tiltag. Planen skal naturligvis leve op til fredningens bestemmelser og formål om at forbedre, bevare og synliggøre de helt særlige værdier Brorfelde består af.

Det er ønsket, at landskabs- og naturplejeplanen kan skabe en ramme omkring Brorfelde Observatorium og sikre det unikke Brorfelde landskab, til gavn og oplevelse for flest mulige.

Landskabs- og naturplejeplanen skal godkendes af Fredningsnævnet i løbet af foråret.

Du kan se og læse mere om fredningen af Brorfelde Observatorium og landskabet omkring det på Fredningskort over Brorfelde og i fredningskendelsen.Feedback

Sidst opdateret

06.10.2015

Ansvarlig redaktør

Karen Breiner