Spring til indhold

Fredningen

I dag er bygningerne og landskabet på Observatoriets område fredet, ligesom det enestående mørke er fredet, så udsigten til den klare stjernehimmel forbliver uforstyrret
Brorfelde Observatorium set oppefra_Foto Ole Malling

Det fredede område er på 40 ha. Du kan se og læse mere om fredningen af Observatoriet og landskabet her:

Fredningskort over Brorfelde (PDF)

Fredningskendelse (PDF)

Helhedsplan (PDF)

Landskabs- og naturplejeplan

I kølvandet på fredningen af observatorieområdet er der udarbejdet en landskabs- og naturplejeplan for området - en såkaldt helhedsplan.

Planen indeholder retningslinjer for naturpleje, færdsel og stier, formidling og rekreative tiltag. Helhedsplanen lever naturligvis op til fredningens bestemmelser og formål om at forbedre, bevare og synliggøre de helt særlige værdier, der findes her. Det er ønsket, at helhedsplanen kan bidrage til at sikre det unikke landskab til gavn for flest muligt.

Helhedsplanen er godkendt af Fredningsnævnet.Feedback

Sidst opdateret

26.10.2020

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen