Spring til indhold

Fredningen

I dag er bygningerne og landskabet i Brorfelde fredet, ligesom det enestående mørke er fredet, så udsigten til den klare stjernehimmel forbliver uforstyrret

Fredningsområdet er på samlet 40 ha. Du kan se og læse mere om fredningen af Brorfelde Observatorium og landskabet omkring her:

Fredningskort over Brorfelde (PDF)

Fredningskendelsen (PDF)

Helhedsplanen (PDF)

Landskabs- og naturplejeplan

I kølvandet på fredningen af Brorfelde, er der udarbejdet en landskabs- og naturplejeplan for området - en såkaldt helhedsplan.

Planen indeholder retningslinjer for naturplejen af landskabet, færdsel og stier, formidling og rekreative tiltag. Helhedsplanen lever naturligvis op til fredningens bestemmelser og formål om at forbedre, bevare og synliggøre de helt særlige værdier Brorfelde består af. Det er ønsket, at helhedsplanen kan skabe en ramme omkring Brorfelde og sikre det unikke Brorfelde landskab, til gavn og oplevelse for flest mulige.

Helhedsplanen er lavet og godkendt af Fredningsnævnet.Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen