Spring til indhold

Geologien

Området omkring Brorfelde Observatorium er et enestående istidslandskab, som er udpeget som nationalt geologisk interesseområde
Brorfelde Observatorium er geologisk interesseområde

Observatoriebakken er en enkelt men meget karakteristisk bakkeknude i Brorfelde Bakker.

Brorfelde Bakker er et enestående geologisk istidslandskab, som består af en god snes markante, fladtoppede bakker, der adskilles af dybe slugter og lavninger med stejle sider. Søerne Maglesø, Grøntved Sø og Igelsø opfylder tre af disse lavninger.

Sådan blev bakkerne ved Brorfelde dannet

Grusmaterialerne i bakkerne omkring Brorfelde Observatorium er aflejret i søer i en smeltende gletsjer i slutningen af sidste istid.

Da gletsjerisen senere smeltede væk, lå søaflejringerne tilbage som fladtoppede bakker, mens lavningerne markerer de tidligere isvægge omkring søerne.

Et sidste gletsjerfremstød har dækket gruslagene med moræneler, men har derudover kun påvirket landskabet ganske svagt.

Bakkerne - et Nationalt Geologisk Interesseområde

Brorfelde bakker kulminerer i Lundsbakke (93 meter), Væverbakke (86 meter) og bakken med observatoriet (90 meter).

Lundsbakkes langstrakte, buede topflade og den mere kuppelformede bakke med observatoriet er meget synlige og iøjnefaldende set fra landevejen mellem Kvanløse og Ugerløse.

Brorfelde Bakker er udpeget som nationalt geologisk interesseområde af Miljøministeriet med henblik på beskyttelse, pleje og formidling af områdets store geologiske værdier.Feedback

Sidst opdateret

27.06.2017

Ansvarlig redaktør

Hans Henrik Nielsen