Spring til indhold

Geologien

Området omkring Observatoriet er et enestående istidslandskab, som er udpeget som nationalt geologisk interesseområde
Brorfelde Observatorium er geologisk interesseområde

Brorfelde Bakker - også kaldet De Sjællandske Alper - er et enestående istidslandskab, som består af en god snes markante, fladtoppede bakker, der adskilles af dybe slugter og lavninger med stejle sider. Søerne Maglesø, Grøntved Sø og Igelsø opfylder tre af disse lavninger.

Observatoriebakken

Observatoriebakken er en meget karakteristisk bakkeknude i Brorfelde Bakker.

Observatorieområdet indeholder Lundsbakke (93 meter), Væverbakke (86 meter) og bakken med kuplerne (90 meter).

Lundsbakkes langstrakte, buede topflade og den mere kuppelformede bakke med kuplerne er meget synlige og iøjnefaldende set fra landevejen mellem Kvanløse og Ugerløse.

Sådan blev bakkerne dannet

Grusmaterialerne i Brorfelde Bakker er aflejret af smeltevand i slutningen af seneste istid, Weichsel.

Undervejs på isens tilbagetog var store isklumper efterladt her i området (dødis), og smeltevandet fra gletsjerranden, der på det tidspunkt befandt sig få km fra Brorfelde, løb ud i området og bragte sand og grus med sig, som lagde sig i lavningerne og fyldte landskabet op.

Endnu et isfremstød har dækket gruslagene med moræneler, men har derudover kun påvirket landskabet ganske svagt.

Da dødisen senere smeltede væk, lå sand og grus (sedimenter) tilbage som fladtoppede bakker, mens lavningerne står tilbage der, hvor de store dødisklumper lå.

Nationalt Geologisk Interesseområde

Brorfelde Bakker er udpeget som nationalt geologisk interesseområde af Miljøministeriet med henblik på beskyttelse af områdets geologiske værdi. Selve Observatoriets område er fredet.Feedback

Sidst opdateret

26.10.2020

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen