Spring til indhold

Bakker skabt af is

Hands on-undervisning om åse, randmoræner, dødislandskaber og andre glaciale landskabsformer, der udgør store dele af det danske landskab.
Besøg Brorfelde Observatoriums skoletjeneste

Tag med på detektivarbejde i Brorfeldes vilde landskab, og bliv klogere på, hvorfor landet ser ud, som det gør, og hvor bakkerne kommer fra.

Eleverne skal ud på et lille orienteringsløb på Observatoriets 40 ha og opleve landskabet. Vi undersøger, udforsker, modellerer med sand, vand og is - og får landskabsdannelsen ind i hænderne.

Forløbet lægger op til, at eleverne i grupper filmer deres egne landskabsmodeller og derefter kan dele dem med klassen via jeres foretrukne platform. Lad derfor gerne eleverne tage deres telefoner med.

Som en del af forløbet arbejder eleverne i grupper. Hvis du som lærer ønsker at inddele grupperne, så giv vores underviser besked på dagen.

 

Forberedelse

Forbered eleverne på, at de skal ud og gå i marker, hvor der kan være vådt græs og kokasser. De skal derfor huske gode sko, og tøj så de kan holde varmen ude i et par timer.

Der kræves derudover ikke nogen specifik forberedelse, men vi anbefaler, at eleverne har stiftet overordnet bekendtskab med istider, gletsjere og isskjolde.

Videoen her kan fx vises i klassen (lyd er ikke nødvendigt) og/eller I kan gennemgå en af lektionerne her:

Lektionerne kan også bruges til videre arbejde efter jeres besøg på Observatoriet. Materialerne er lavet af forskere ifm. projektet Juniorgeologerne, der ledes af GEUS.

Hvis I har mulighed for det, er det oplagt at gennemgå begreber som 'sedimenter', 'aflejring' og 'erosion' og snakke om, hvordan sedimenter kan transporteres af vand/vind/is.

 

Målgruppe gymnasium

Forløbet har følgende konkrete læringsmål

  • Eleven kender til landskabsdannende processer
  • Eleven kan forklare sammenhængen mellem istider og nogle af de danske landskabsformer
  • Eleven kan illustrere dannelsen af forskellige landskabsformer vha. modeller
  • Eleven kan bringe sin grundviden om istider i Danmark i spil 

 

 

BOOK ET FORLØB HER

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV FOR SKOLER OG KOM FØRST MED NYE FORLØB

Når du booker
Vi behandler dine oplysninger med respekt. Læs mere om Holbæk Kommunes behandling af personoplysninger her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/Feedback

Sidst opdateret

05.02.2021

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen