Da Danmark var under is

Hvorfor ser bakkerne ved Brorfelde ud, som de gør – og hvad kan de fortælle om den sidste istid? Hvad er en gletsjer, og hvilke materialer har den taget med sig til Danmark på sin rejse? Og er vi på vej ind i en ny istid?
Sommerbilledskole på Brorfelde

Vi starter med en fælles introduktion omkring klima, istid og gletsjerdannelse, og ser på landskabsdannelse i området omkring Brorfelde Observatorium og på, hvordan istiden har påvirket vores mulighed for økonomiske udvinding af ressourcer som sand og grus.Herefter skal eleverne selv bygge deres egen gletsjer. 

Efter frokost sendes eleverne ud på et løb rundt i området, hvor de på en sjov og aktiv måde kan lærer mere om istiden i Danmark, is-fremstød, forskellige typer af sten og ledeblokke mv.Feedback

Sidst opdateret

07.02.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Om forløbet

Målgruppe: 7.-10. Klasse Varighed: 5 timer

Færdigheds- og vidensmål i forløbet (Natur/Teknologi, Geografi)

Efter 4. klasse:

 • kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt
 • kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden
 • kan sortere sten
 • har viden om hovedgrupper af sten og deres dannelse
 • kan undersøge jordens bestanddele
 • har viden om jordens bestanddele

Efter 6. klasse:

 • har viden om karakteristiske naturområder
 • har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
 • kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt

Efter 9. klasse (Geografi):

 • kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
 • har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
 • har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget
 • kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer
 • har viden om dannelsen af danske landskabstyper
 • har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding
 • kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget

Efter 9. klasse (Fysik/Kemi):

 • kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer
 • kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder