Spring til indhold

Istiden over bakkerne

I hele Danmark findes der spor efter istidernes vandring over landet. I bakkerne ved Brorfelde Observatorium findes en ganske særlig fortælling, som ikke ses andre steder
Sommerbilledskole på Brorfelde

Hvordan blev klimaet og dyrelivet påvirket af de enorme ismængder, der erobrede landskabet for flere tusinde år siden? Og hvad er det for naturkræfter, der frembragte gletsjerne?

Vi laver forsøg med egne gletsjere og kigger nærmere på de mange spor, de seneste istider har efterladt i området omkring Brorfelde Observatorium. Til slut besøger vi Danmarks største stjerneteleskop, Schmidt-teleskopet.

Målgruppe: 2.-4. klasseFeedback

Sidst opdateret

28.03.2017

Ansvarlig redaktør

Vivi Guldhammer

Om forløbet

Målgruppe: 7.-10. Klasse Varighed: 5 timer

Færdigheds- og vidensmål i forløbet (Natur/Teknologi, Geografi)

Efter 4. klasse:

 • kan beskrive en proces fra ressource til færdigt produkt
 • kan fortælle om landskabets udvikling gennem tiden
 • kan sortere sten
 • har viden om hovedgrupper af sten og deres dannelse
 • kan undersøge jordens bestanddele
 • har viden om jordens bestanddele

Efter 6. klasse:

 • har viden om karakteristiske naturområder
 • har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget
 • kan beskrive interessemodsætninger i menneskets forvaltning af naturen lokalt og globalt

Efter 9. klasse (Geografi):

 • kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
 • har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
 • har viden om muligheder for udnyttelse af naturgrundlaget
 • kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper, herunder med digitale animationer
 • har viden om dannelsen af danske landskabstyper
 • har viden om danske råstoffers dannelse, lokalisering og udvinding
 • kan beskrive interessemodsætninger ved udnyttelse af naturgrundlaget

Efter 9. klasse (Fysik/Kemi):

 • kan designe og gennemføre undersøgelser om Jordens ressourcer
 • kan undersøge udnyttelse af råstoffer og dele af produktionsmetoder