Spring til indhold

Bakker skabt af is

Tag med på detektivarbejde i Brorfeldes vilde landskab, og bliv klogere på åse, randmoræner, dødislandskaber og andre istidsformer.

Eleverne skal ud på et lille orienteringsløb på Observatoriets 40 ha og opleve landskabet. Vi undersøger, udforsker, modellerer, præsenterer og leger med sand - og får landskabsdannelsen ind i hænderne.

Vi bliver klogere på istidslandskaber, og forløbet lægger op til, at eleverne i grupper filmer deres egne landskabsmodeller og derefter kan dele dem med klassen, hvis I har mulighed for det. Lad derfor gerne eleverne tage deres telefoner med.

Som en del af forløbet arbejder eleverne i grupper. Her vil vi sandsynligvis bede om lærerens hjælp til gruppeinddeling.

  

Forberedelse

Forbered eleverne på, at de skal ud og gå i marker, hvor der kan være vådt græs og kokasser. De skal derfor huske gode sko, og tøj så de kan holde varmen ude i et par timer.

Der kræves derudover ikke nogen specifik forberedelse, men vi anbefaler, at eleverne har stiftet overordnet bekendtskab med istider, gletsjere og isskjolde.

Videoen her kan fx vises i klassen (lyd er ikke nødvendigt) og/eller I kan gennemgå et af forløbene her:

Forløbene kan også bruges til videre arbejde efter jeres besøg på Observatoriet.

Hvis I har mulighed for det, er det oplagt at gennemgå begreber som 'sedimenter', 'aflejring' og 'erosion' og snakke om, hvordan sedimenter kan transporteres af vand/vind/is.

 

Målgruppe 7.-9. klasse

Forløbet har følgende konkrete læringsmål

  • Eleven kender til landskabsdannende processer
  • Eleven kan forklare sammenhængen mellem istider og nogle af de danske landskabsformer
  • Eleven kan illustrere dannelsen af forskellige landskabsformer vha. modeller
  • Eleven kan bringe sin grundviden om istider i Danmark i spil

​Se desuden ministerielle færdigheds- og vidensmål i boksen til højre.

 

BOOK ET FORLØB HER

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV FOR SKOLER OG KOM FØRST MED NYE FORLØB

Når du booker
Vi behandler dine oplysninger med respekt. Læs mere om Holbæk Kommunes behandling af personoplysninger her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/Feedback

Sidst opdateret

05.02.2021

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

GEOGRAFI

Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber

Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse

Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper

Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper

Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier

Eleven har viden om metoder til at formidle naturfagligt forhold

TAG PÅ LEJRSKOLE I MØRKET