Spring til indhold

Bakker skabt af is

Undersøgelsesbaseret undervisningsforløb om åse, randmoræner, dødislandskaber og andre istidsformer.

Tag med på detektivarbejde i Brorfeldes vilde landskab, og bliv klogere på, hvorfor landet ser ud, som det gør, og hvor bakkerne kommer fra.

Vi undersøger, udforsker, modellerer, præsenterer og leger med sand - og får landskabsdannelsen ind i hænderne.

Forløbet lægger op til, at eleverne i grupper filmer deres egne landskabsmodeller og derefter kan dele dem med klassen, hvis I har mulighed for det. Lad derfor gerne eleverne tage deres telefoner med.

 

Målgruppe 7.-9. klasse

Forløbet har følgende konkrete læringsmål

  • Eleven kender til landskabsdannende processer
  • Eleven kan forklare sammenhængen mellem istider og nogle af de danske landskabsformer
  • Eleven kan illustrere dannelsen af forskellige landskabsformer vha. modeller
  • Eleven kan bringe sin grundviden om istider i Danmark i spil

​Se desuden ministerielle færdigheds- og vidensmål i boksen til højre.

 

Forberedelse

Forbered eleverne på, at de skal ud og gå i marker, hvor der kan være vådt græs og kokasser. De skal derfor huske gode sko, og tøj så de kan holde varmen ude i et par timer.

Der kræves derudover ikke nogen specifik forberedelse, men vi anbefaler, at eleverne har stiftet overordnet bekendtskab med istider, gletsjere og isskjolde. Videoen her kan fx vises i klassen (lyd er ikke nødvendigt) eller I kan afsætte 2 lektioner til dette forløb om istider eller dette forløb om sand og grus som ressourcer i Danmark. Forløbene kan også bruges til videre arbejde efter jeres besøg på Observatoriet. Begge forløb er lavet gennem projektet Juniorgeologerne, der ledes af GEUS.

Hvis I har mulighed for det, er det oplagt at gennemgå begreber som 'sedimenter', 'aflejring' og 'erosion' på forhånd og snakke om, hvordan sedimenter kan transporteres af vand/vind/is.

Som en del af forløbet arbejder eleverne i grupper. Her vil vi sandsynligvis bede om lærerens hjælp til gruppeinddeling.

 

 

BOOK ET FORLØB HER

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV FOR SKOLER OG KOM FØRST MED NYE FORLØB

Når du booker
Vi behandler dine oplysninger med respekt. Læs mere om Holbæk Kommunes behandling af personoplysninger her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/Feedback

Sidst opdateret

02.12.2020

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

Eleven kan praktisk og teoretisk undersøge karakteristiske landskaber
Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse
Eleven kan med modeller beskrive dannelse af karakteristiske danske landskabstyper
Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper
Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier
Eleven har viden om metoder til at formidle naturfagligt forhold

TAG PÅ LEJRSKOLE I MØRKET