Spring til indhold

Under overfladen

Vi undersøger livet i Observatoriets vandhuller og bliver sammen klogere på, hvad der gemmer sig der.

Vi går på jagt i Observatoriets moser efter vandlevende kryb og kravl.

Vi tager fangsten med tilbage til nærmere undersøgelse i huset om Livet. Hvis vi finder noget helt nyt, tager vi billeder, og hænger det op, så vi kan se billeder af alt det liv, der findes i Observatoriets vandhuller.

OBS: Dette forløb udbydes fra og med april til og med september.

 

Forberedelse

Vi skal være ude i løbet af dagen, så bed gerne eleverne om at huske gode sko, og tøj så de kan holde varmen ude i et par timer.

I er naturligvis velkomne til at arbejde med emnet på forhånd, men der er ingen specifikke krav om forberedelse.

Forslag til forberedelse/perspektivering:

 

Målgruppe: 7.-9. klasse

Forløbet har følgende konkrete læringsmål:

  • Eleven har prøvet at gennemføre en bioblitz og kender konceptet
  • Eleven kan indsamle og undersøge små dyr i moser
  • Eleven kender til små dyr i den lokale natur
  • Eleven kender til eksempler på små dyr i moser

 ​Se desuden ministerielle færdigheds- og vidensmål i boksen til højre.

 

BOOK ET FORLØB HER

SKRIV DIG OP TIL VORES NYHEDSBREV FOR SKOLER OG KOM FØRST MED NYE FORLØB

 

Når du booker
Vi behandler dine oplysninger med respekt. Læs mere om Holbæk Kommunes behandling af personoplysninger her: https://holbaek.dk/om-kommunen/databeskyttelse/Feedback

Sidst opdateret

04.02.2021

Ansvarlig redaktør

Sarah Sohl Rasmussen

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL

BIOLOGI

Eleven har viden om biologisk systematik og klassifikation

Eleven kan undersøge organismers systematiske tilhørsforhold

Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder

Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger

Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

Eleven kan formulere en påstand og argumentere for den på et naturfagligt grundlag

Eleven har viden om fødekæder, fødenet og opbygning og omsætning af organisk stof

Eleven har viden om biodiversitet

TAG PÅ LEJRSKOLE I MØRKET